Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

   

László Vikárius, Macaristan


László Vikárius Macar Bilim Akademisi, Hümaniter İlimler Araştırma Merkezi bünyesinde yeralan Müzikoloji Enstitüsü’nün Bartok Arşivlerini yönetmekte ve Budapeşte’de Liszt Müzik Üniversitesi’nde ders vermektedir. Aynı zamanda, 2007 yılından bu yana Macar Müzikoloji Derneği Başkanıdır. Başlıca araştırma alanı Bartok’un yaşamı, tarzı ve, özellikle de, bestelerinin kaynaklarında yoğunlaşmaktadır. Hungarian Quarterly, International Journal of Musicology, Magyar Zene, Musical Quarterly, Studia Musicologica ve Studien zur Wertungforschung dergilerinde yazıları yayınlanmıştır. “Bartok müziksel düşünüşünde model ve ilham” konulu çalışması 1999 yılında yayınlanmıştır. Son yayınlarının arasında Macarca, İngilizce, Almanca ve Fransızca yorumlarıyla, Bartok’un Mavi Sakalın Şatosu (Balassi Kiadó,2006) opera taslağı el yazmasının tıpkıbasım edisyonu bulunmaktadır. Vera Lampert ile Somfai Kataloğunu (Lanham, Maryland: Scarecrow Press,2005); Vera Lampert’in “Bartok’un Bestelerinde Folk Müziği” (Budapeşte:Helikon,2008) kitabının İngilizce revize edilmiş edisyonunu yayınlamış, János Kárpáti ve Istvan Pávai ile birlikte “Bartok’un Arap folk müziği” (Budapeşte: Avrupa Folklor Enstitüsü,2006) koleksiyonunu CD’ye aktarmıştır. Ayrıca, Bartok ile ilgili çok sayıda serginin küratörlüğünü üstlenmiştir. Bunların arasında “Bartok ve Kodaly- yıl 1910” (Anna Baranyi ile birlikte 2010 da serginin kataloğunu yayınlamışlardır); “Bartok, halk müzikçisi” (Katalog 2014) konulu sergiler bulunmaktadır.

 

 

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu