Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

   

János Sipos, Macaristan


Macar Bilimler Akademisi-Müzikoloji Enstitüsü kıdemli üyesi olan Dr. Sipos ayrıca Macar Sanatlar Akademisi üyesi,  Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi’nin Macaristan temsilcisi ve aynı zamanda F.Liszt Müzik Akademisi’nde öğretim üyesidir.

1987’den itibaren 100 ayı aşkın bir süre içerisinde,  farklı kökenden gelen Türk halklarına ait yörelerde bulunmuş ve 10.000’den fazla şarkı toplamıştır. Bu çalışmaları kapsamında Anadolu (1987-2012 bir çok kez),  Trakya (1999-2003), Kazakistan (1995-1997), Azerbaycan (1999,2004,2005), Kırgızistan (2002-2004), Türkmenistan (2001), Kafkas Karaçayları (2000), Türkiye’ de yaşayan Karaçaylar(2001,2002,2005)  ve Amerikan yerlileri (2004-2005) sayılabilir.

1978 yılında, Szeged  A.Jozsef Üniversitesi’nde, Matematik dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Tezinin konusu, “Halk Müziği Ritimleri Üzerine  Bilgisayar Destekli Analiz”dir.

Yine aynı üniversitede, 1997’de  doktora derecesini Dilbilim-Etnomüzikoloji alanında almıştır. Tezinin başlığı ise Daha Geniş Materyaller Işığında Bela Bartok’un Anadolu Araştırmaları’dır.

Dr.Sipos, 1998-2001 yılları arasında Budapeşte Doğu Arşivi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bunun yanı sıra, Szeged JATE Üniversitesi’nde( 1993-1997), Ankara Üniversitesi Macar Dili Bölümü’nde (1988-1993) eğitimci olarak görev almış, 2007’den bu yana da  F.Liszt Müzik Akademisi Halk Müziği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar şunlardır:

Uluslararası Geleneksel Müzikler Konseyi Macaristan temsilcisi

Uluslararası Geleneksel Müzikler Konseyi, Türkçe konuşan halkların müzikleri çalışma grubu kurucu üyesi

Etno-müzikoloji Avrupa semineri üyesi

Uluslararası Kodály derneği : László Vikár halk müziği araştırma forumu kurucu üyesi.

 

János Sipos ‘un kitaplarından bazıları:

● Török Népzene I. (Turkish Folk Music 1), Budapest, Institute for Musicology of the HAS, 1994. 412 p.

● Török Népzene II. (Turkish Folk Music 2), Budapest, Institute for Musicology of the HAS, 1995. 426 p.

● In the Wake of Bartók in Anatolia, Budapest, European Folklore Institute 2000. 350 p. (Bibliotheca Traditionis Europeae 2.)

● Kazakh Folksongs From the Two Ends of the Steppe, Budapest, Academy Publishing House, 2001. 302 p.

● Azeri folksongs - At the Fountain-Head of Music, Budapest, Academy Publishing House, 2004. 623 p.

● Comparative Analysis of Hungarian and Turkic Folk Music, TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) and Ankara Hungarian Embassy, 2006, Ankara, 320 p.

● Azerbaycan El Havaları - Musiqinin İlk Qaynaqlarında, Bakû, Azerbaycan, 2006, 610 p.

● Bartók'un izninde Anadolu'da, Pan Yayinevi, Istanbul, 2009, p. 225

● The Psalms and the Folk Songs of a Mystic Turkish Order with DVD attachement, Academy Publishing House Budapest, 2009, p. 710.

● A Kaukázusi karacsájok népzenéje (Folk Music of the Karachays in the Caucasus Mountains) with DVD attachement, L’Harmattan Publishing House, Budapest, 2012

● Shaman Songs (with M. Hoppal), International Society for Shamanic Research, Budapest, 2012

● Kyrgyz Folksongs, Budapest: l’Harmattan Publishing House, 2014.

 

Some Articles of János Sipos (2007-2009)

● A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as Based on Field Work from 1936 until the Present, In: International Review of Turkish Studies, Vol.: 2, Issue: 4, Utrecht - The Netherlands: Institute for Turkish Studies, 2012, pp. 46-61

 ● A Musicological Note on the Blessing of the Sakha Healer, Shaman, Vol. 21, Nos. 1 and 2, Spring and Autumn 2013, Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences, Molnar@Kelemen Oriental Publisher, Budapest, 2013, pp. 192-196

● From the Spiritual to the Profane and Back: the Relationship Between Folk Religion and Folk Songs of some Turkic People, In: International Conference/Workshop “Popular Culture in Turkic Asia and Afghanistan: Performance and Belief”, Cambridge, Anglia, 2012, Camberley: Cambridge, Cambridge Univ. Pr., pp. 18-19.

● Trakya Bektaşilerinin Tasavvufî ve Halk Müziği İle Anadolu Halk Müziği Arasındaki Bağlantılar, In: Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiriler, 17-18 Ağustos, 2009, Nevşehir, pp. 235-244

● On folk music research and some possible goals of the IKS László Vikár Forum, In: Intersections: Music, Tradition and Education, Coordinadores: Jerry-Louis Jaccard and Hilda Mercedes Morán Quiroz, C o l le c c i ó n Estudios del Hombre, Serie Antropología, Universidad de Guadalajara, 2011, Ed. by Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Visite nuestro catálogo: www.cucsh.udg.mx, pp. 15-26.

● Where Bartók Left Off: Researching Turkic Elements in Hungarian Folksong, In: Intersections: Music, Tradition and Education, Coordinadores: Jerry-Louis Jaccard and Hilda Mercedes Morán Quiroz, C o l le c c i ó n Estudios del Hombre, Serie Antropología, Universidad de Guadalajara, 2011, Ed. by Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Visite nuestro catálogo: www.cucsh.udg.mx, 67-110.

● Trakya Bektaşi Ezgilerin Siniflandirilmasi ve Avrasya Çerçevesi, In Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2, 2010, Köln: Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, pp.35-46, On Internetes: www.abkedergi.de/2_tr.asp

● Categorization of Thrace Bektashi Melodies and Their Relations to Eurasian Melody Styles, In: Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum , Heft: 2, Winter 2010, Köln: Önel Verlag

● Is it possible to use the maqam conception in analyzing and classifying vocal monophonic folk music material? Preceedings of the International Musicological Symposium, "Space of Mugham" March 2009, Serk-Qerb, Baku, pp. 397-407.

● A Lament from Bartók’s Anatolian Collection and its Musical Background, Studia Musicologia, Vol. 48, Numbers 1-2, March 2007, pp. 201-213.

● A comparative research on the folk music of Turkic people - from Béla Bartók to our days, Johannes Gutenberg-Universität, Turkologie, Seminar für Orientkunde, 2007, Mainz, Germany.

● Basic musical forms in a Bektashi community, International Workshop and Conference “Music of the Turkic-speaking world, performance and the Master-Apprentice system of oral transmission”, 2007, SOAS, University of London, Great-Britain.

● Similar melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music, In Traditional Music of Turkic People: Present and Future, pp. 249-266, Ministry of Culture, Kazakhstan, Kizilorda, 2006.

● Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai, Ethnographia 112 (2001 [2004!]) 1-2: 1-80.

● “Talking to the Ongons”: The Invocation Text and Music of a Darkhad Shaman, Shaman, Budapest, Molnár & Kelemen Oriental Publishers, 12 (2004 Spring/Autumn) 1–2: 25-62. (with Á. Birtalan).

● The Central Style of Azeri Folksongs, Journal of Turkic Civilization Studies, No. 1 (2004), Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyz-Turkish Manas University Publication: 62, Center for Turkic Civilization Studies Publication: 7, Bishkek, 2004.

● Report on my Expedition in the Caucasus, In Néptörténet-Nyelvtörténet. A 70-éves Róna-Tas András köszöntése.eds. L. Károly and É. Kincses Nagy, Szeged, 2001: 155-184.

● Similar musical structure in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music, In Historical and Linguistic Interaction between Inner-Asia and Europe (ed. Á. Berta), Szeged, 1997: 305–317.

● Connection between Turkish songs having different structures, In The Fifth International Turkish Folklore Congress, Vol III. Ankara, 1996: 56–65.

Some conferences:

 ● 4th Symposium of the „Music of the Turkic Speaking World” ICTM Study Group (Turkic World and Neighbours - Similarity and Differences in Music), 18-20 April, 2014, Istanbul, Turkey, Are There Common Traditional Vocal Folk Music Styles In The Music of The Turkic Speaking Peoples?

 ● 42nd World Conference of the ICTM, org. by ICTM & Shanghai Conservatory of Music, Shanghai, China, 10-18 July, 2013, On the singing and dancing of some Asian Sufi communities and Shamans

● Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, org. by ICTM Study Group for Multipart Music és az MTA BTK ZTI, MTA BTK ZTI Bartók Room, 12-16 September, 2013, Traces of Multipart Music in Some Turkic-Speaking Communities

● Musical Geographies Of Central Asia - International Conference, org. by The Middle East and Central Asia Music Forum, the Institute of Musical Research, School of Advanced Study in association with School of Oriental and African Studies, University of London, 2012 16-17 May, 2012, London, A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples as based on Field Work from 1936 until the Present

 ● International Conference/Workshop “Popular Culture in Turkic Asia and Afghanistan: Performance and Belief”, 1-2 December, 2012, Cambridge/U.K., Org. University of Cambridge, British Council and Türksoy, From the spiritual to the profane and back: the relation of folk religion and folk songs of some Turkic people.

● Hungaroloji Kongresi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 24-28 October, 2011, Finnugor nyelv versus török-mongol népzene

● VIII. International Turkish Folk Culture Congress, Antalya, 21-24 November, 2011, Türk Halklarının Halk Müziğini Araştıran ve Karşılaştıran Bir Grubun Oluşturulmasına Dair bir Öneri

●Second Meeting of the ICTM Study Group On Music Of The Turkic-Speaking World, topic: Vocal Traditions of Free-metric Singing in Eurasia, Place: Berlin Free University, Institute for Turcology, Berlin, 2010. 17-2 Mart 2010, Free-metric Singing among Azerbaijani People – Folk Song and Mugham

● 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies, Fenno-Ugric Peoples and Languages in the 21th century, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem campusa, Piliscsaba, 9-14. Aug. 2010, Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól

● XXVI. European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), szervező: MTA ZTI, helyszín: Bartók terem, Budapest, 22-26 Sept., 2010, The Music of the Karachay People

● Magyarország-Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde, MTA Néprajzi Kutatóintézet és az Azerbajdzsáni Nagykövetség, 17-19 Nov., 2009, Budapest., Azerbajdzsáni mugam és népzene

● XXVI European Seminar for Ethnomusicology, Institute of Musicology of the Warsaw University, Varsó, 17-21 Sept., 2008, The Musical Repertoire of a Mystic Islamic Order and its Relation to Some Other Folk Music's

●"Technical challenges and developments in 21st century folk music archiving” ZTI konferencia, MTA ZTI, Budapest, 12 July, 2008. Using artificial intelligence for comparative musicology on Eurasian folk music - In the wake of a special musical structure

● ICTM Conference, Music of the Turkic Speaking People Study Group, July, 2007,Vienna, Tradition and revival: how do musical styles of Karachays living in Turkey change?

● Conference on Music in the World of Islam, 7-11th August, Assilah, Morocco, 2007, In the wake of Bartók – similar musical layers in Europe and Asia

● The Music of the Turkic Speaking People - ICTM Study Group founding conference, SOAS, 3-4th February, 2006, London, The Preservation of the Musical Heritage of the Turkic Speaking World by Computer Aided Comparative Programs

● Seminar für Orientkunde, Johannes Gutenberg Universität, July, 2006 Mainz, Germany, A comparative research on the folk music of Turkic people - from Bartók to our days.

● School of Music, 4th January, 2005, Provo, Utah, USA, Musico-linguistic trail of the Turkic Element of the Hungarian People.

● The 38th World Conference of the International Council of Traditional Music, 3-9 August, 2005, Sheffield, U.K., The Religious Music and Dances of the Bektashis Living in Thrace

● 6th International Congress on Turkish Culture, Atatürk Culture Center, 21-26 November, 2005, Ankara, About Some Similar Melody Styles in Europe, Turkey and Asia

● The 37th ICTM World Conference, 4-11 January, 2004, Fuzhou & Quanzhou, China, An Inner Mongolian pentatonic fifth-shifting style and its relevance to Hungarian and Volga-Region folk music

 

Fieldworks:

Backed by OTKA (=Hungarian Scientific Research Fund)

- 01/01/1999-31/12/2002, Comparative research on Kazakh-Hungarian-Anatolian folk music and folk text, 029037 OTKA - Fieldwork in Kazakhstan, Turkey and the Caucasus

-01/01/2003-31/12/2006, Comparative research on Karachay-Malkar–Kyrgyz–Azeri–Hungarian folk music and folk text, 42461 OTKA

- 01/07/2007-30/09/2011, The eastern connection of the Hungarian folk music – The folk music of the Karachay people and Bektashis living in Turkey, 67997 OTKA

- 01/02/2006-31/08/2015, Computer aided research on the eastern relations of the Hungarian folk music, 81954 OTKA

 

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu