Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

   

Seyit Yöre, Türkiye


Çalışmalarını müzikolog, besteci ve yorumcu olarak sürdüren Yöre, Lisans (B.A.) eğitimini Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında, Yüksek lisans (M.A.) eğitimini ise HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında tamamladı. HÜ ADK Müzikoloji Bölümü’nde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Doktora (Ph.D.) eğitimini ise SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü GSE ABD'ında tamamladı (2010). Hâlen SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Müzik Bölümü Başkanı’dır.

 

 

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu