Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

Serkan Özçifci, Türkiye


1982 yılında İstanbul’da doğdu. Müzikoloji alanında lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Doktora Programı’nda öğrenimini sürdürmekte ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası etkinlikte müzik analizi merkezli çalışmalar sunmuş olan Özçifci’nin yüksek lisans tezi Bartók Sonat-Allegro’larında Altın Oran başlığı taşımaktadır.

Özçifci, 2004’ten bu yana, seküler Ortaçağ müziği icra eden Ensemble Galatia üyesidir.

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu