Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

   

Metin Özarslan, Türkiye


1962 yılında Erzurum-Tortum’da doğmuştur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1987). Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştı (1987–1996). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programını “Prof. Dr. Şükrü Elçin-Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma” adlı tezle tamamladı (1992). Askerliğini Burdur’da yaptı (1994). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’nda misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi (1995–1996). Aynı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı (1996). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı doktora programını “Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu” adlı tez ile tamamladı (1999). Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde (2001) ve Kazakistan Al Farabi Üniversitesinde (2014) dersler verdi. Kültürel bilgi ve mesleki tecrübeler için İngiltere, İskoçya (2003-2004) ve Polonya’da (2007) bulundu. Bilim doçenti oldu (2006) ve doçentlik kadrosuna atandı (2010). Profesörlük kadrosuna atandı (2013). Hâlen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu