Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

F. Gülay Mirzaoğlu, Türkiye


F. Gülay Mirzaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümünden, 1989 yılında birincilikle mezun olmuş ve İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülüne layık görülmüştür. Mirzaoğlu 1994 yılında, Çukurova’da Yaşayan Cerit Türkmenlerinde Halk Hikayeciliği ve Halk Hikâyeleri tezi ile Yüksek Lisans; “Zeybek Türküleri ve Dansları adlı Doktora tezi ile de doktora öğrenimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Mirzaoğlu’nun çalışma alanları, genel Türk Halk Bilimi yanında, halk edebiyatı, mitoloji, halk müziği, halk dansları, türkü araştırmaları, müzikal gelenekler ve kadın folklorudur. Mirzaoğlu, Türkiye’de, Asya ve Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde Türk kültürü, Türk folkloru, sözlü edebiyat gelenekleri ve müzik ve dans kültürüyle ilgili çok sayıda seminer, ders ve konferanslar vermiş; yayınlar yapmıştır.

Mirzaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi- HÜGEM’in kurucusu ve müdürüdür. Dünyada halk türküleri araştırmalarını sürdüren başlıca kurum olan Uluslararası Balad Komisyonunun 2005 yılından beri üyesi ve Türkiye temsilcisidir. HÜGEM tarafından düzenlenmiş olan, 7-13 Ekim 2012 tarihlerinde Muğla-Akyaka’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 1966 yılından beri ilk kez ev sahipliği yaptığı “42. Uluslar arası Halk Türküsü Konferansı” koordinatörlüğünü yürütmüştür. 21-23 Nisan 2014 tarihlerinde, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı “Uluslararası Türk Dünyası Müzik Kültürü Konferansı”nı organize etmiştir.

Prof. Mirzaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olup, 2013-2014 akademik yılında Ahmet Yesevi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler ve konferanslar vermiştir. Prof. Mirzaoğlu halen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü öğretim üyesidir.  

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu