Hacettepe Üniversitesi :: Ankara Devlet Konservatuvarı :: English

Gözde Gürün Demireriden, Türkiye


1983 yılında Ankara’da doğan Gözde Gürün Demireriden; 2005 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde ikinci lisans öğrenimine başlamış, 2010 yılında İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü kazanarak bu bölümden birincilikle mezun olmuştur. Lisans Bitirme Projesi olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Göktepe’nin danışmanlığında hazırladığı Progressive Rock ve Tarihi başlıklı çalışması, 2010 yılında Bence Kitap yayınevi aracılığıyla kitap olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı’nda Müzikoloji Yüksek Lisans Programı’nı kazanmış, Prof. Dr. Türev Berki’nin danışmanlığında hazırladığı Bartók’un İki Piyano ve Vurmalılar için Sonat’ının İkinci Muvmanında Fibonacci Sayıları başlıklı yüksek lisans teziyle 2014 yılında bu programdan mezun olmuştur.  Halen aynı anabilim dalının Müzik Teorileri Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

2011’den  bu yana Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Demireriden, bilimsel etkinliklerini; müzik teorisi, sistematik ve tarihsel müzikoloji eksenli çalışmalarıyla sürdürmektedir.

 

 

28.01.15 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu